Methodieken

Effectieve behandelingsmethoden voor diverse psychische klachten

Mijn methodieken

Belemmerende gedachten, gevoelens en gedrag?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een gedragstherapie die succesvol is gebleken bij de behandeling van angst, depressie, stress, chronische pijn, verslaving, trauma etc. Zowel individueel als in groepen mogelijk. ACT richt zich primair op coping i.p.v. klachten. Cliënten krijgen toegang tot de eHealth app ACT-Guide en hiermee een schat aan oefeningen, animaties, games, video´s en illustraties in handen. De FIT-60 brengt de psychologische flexibiliteit van een persoon in kaart. Deze flexibiliteit bepaalt hoe iemand omgaat met vervelende gedachten, gevoelens en (lichamelijke) ervaringen. Klik hier voor de FIT-60. Print uit en neem mee.

Lees hier mijn blog over ‘angst verlamt’ en ‘gevoelens’.

De Burnout Assessment Tool (BAT) is een zelfbeoordelings- vragenlijst om burn-out te meten. De BAT kan bij individuele werknemers gebruikt worden in het kader van burn-out diagnostiek en groepsgewijs in organisaties om te screenen op het vóórkomen van burn-outklachten. De algemene versie van de BAT kan ingezet worden in het kader van een re-integratie-traject voor niet werkenden. Klik hier voor de Burnout Assessment Tool. Print uit en neem mee.

Lees hier mijn blog over ‘burn-out omkeren’. 

Uit evenwicht?

Is je gevoel niet in balans met je lichaam?

Wanneer de balans in je lichaam verstoord raakt geeft je lichaam waarschuwingssignalen af, zoals een snellere ademhaling, hogere spierspanning of hartslag. Biofeedback helpt jou deze signalen te herkennen. Door deze lichaamssignalen te laten zien aan een cliënt kan deze leren er meer invloed op uit te oefenen. Het is een verzamelterm, voor de trainingsmethoden, waarbij technische hulpmiddelen gebruikt worden om vormen van (over)spanning in het lichaam aan te tonen op een computerscherm. How does a biofeedback therapy session work? The 5 steps video

Biofeedback is een wetenschappelijk bewezen interventie die complementair kan worden ingezet en heeft een krachtig positief en duurzaam effect op jouw emotionele welzijn. Vooral bij personen met lichamelijke stresssymptomen in hun klachtenbeeld. Als je hier last van hebt, maak dan een afspraak bij ons. Zeker als medicatie niet jouw 1e keuze is.  Daarnaast kan het ook preventief worden ingezet om tot betere werk- of sportprestaties te komen of om welbevinden en vitaliteit te verbeteren.

Een combinatie van gedragstherapie (ACT) en biofeedback (HRV of ADEM) is een bewezen effectieve methode om stress of depressie en angstgevoelens te reduceren, waardoor ook sneller resultaat.

Gratis kennismakingsgesprek

Ik vind het erg belangrijk dat het gevoel goed is en dat je vertrouwen hebt in mij en het begeleidingstraject dat we samen aan gaan. Wil je makkelijk en snel een gratis kennismakingsgesprek inplannen? Vul dan je naam en e-mail in, ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Vrijblijvend aanvragen

Balans tussen stress & ontspanning

Sta je door stress mentaal in de overlevingsstand?

Bij voortdurende stress produceert het lichaam continu stresshormonen, waardoor ons autonome zenuwstelsel (AZS) en immuunsysteem verzwakt wordt. Het AZS regelt automatisch bijna alle onbewuste functies en processen in je lichaam, zoals je ademhaling, je hartslag, je bloeddruk, de energieproductie, de spijsvertering en de stofwisseling.

Stress heeft een grote invloed op je lichaam, zowel op mentaal als fysiek gebied. Stress zorgt niet alleen voor een disbalans in je lichaam, het komt ook voort uit een disbalans. 

De activiteiten van het AZS zijn onderhevig aan de continue veranderingen in de omgeving. Zo reageren we voortdurend en onbewust op signalen van andere mensen, zoals gezichtsuitdrukking, oogopslag, stem, houding en gedrag. Het ‘onbewuste’ scannen van de omgeving door het zenuwstelsel noemen we neuroceptie. Mensen zijn sociale wezens en daardoor spelen signalen van anderen een aanzienlijke rol bij deze neuroceptie. Als iemand schrikt of wegvlucht, staan we onmiddellijk zelf op scherp, zonder daarbij na te denken. 

Een ontregeld zenuwstelsel kan op de lange termijn leiden tot psychische klachten als gevolg van een fight, flight of freeze reactie. Wanneer psychische klachten geuit worden als lichamelijke symptomen, spreken we van somatisatie. Psychosomatische klachten zijn dus lichamelijke klachten die niet of onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening, maar verergeren door of het gevolg zijn van een psychologisch probleem – van hoge bloeddruk tot spanningsklachten en van hoofdpijn tot slapeloosheid.

Trauma and the nervous system a Polyvagal perspective video

Ons biofeedback stressprofiel laat zien wat er in het
lichaam gebeurt in reactie op spanning en geeft inzicht in het vermogen om te ontspannen en het herstelvermogen na spanning. D
e genoemde lichaamssignalen worden gemeten tijdens rust, tijdens mentale inspanning (een denktaak) en tijdens herstel na mentale inspanning. 

Hartritme variabiliteit (HRV) diagnostiek interpreteert de mate van verandering in tijdsintervallen tussen onze hartslagen. Dit reflecteert o.a. het vermogen van het hart en het autonome zenuwstelsel samen om de hartfrequentie aan te passen. Dit geeft ons belangrijke informatie over de veerkracht, vitaliteit en de momentane toestand van het autonome zenuwstelsel en stress.

Het meten van de pulsaties van de bloedstroom in de kleine bloedvaatjes van de huid wordt gebruikt om de vaat- karakteristieken in kaart te brengen. De technologie die dit kan meten is de versnelde golfvorm (APG). Beide metingen zijn pijnloos en worden uitgevoerd met behulp van een vingersensor.

Stress and Arterial Health Analyzer video

De HRV is een aangetoonde biomarker voor stress en burn-out,  de APG golfvorm is een aangetoonde indicator voor de cardiovasculaire gezondheid. Met de onderzoeksgegevens van het stressprofiel, de HRV test en de APG golfvorm ontvang je dus een waardevol inzicht over je gezondheid en stressniveau.

Naast ouderdom hebben versuikerde eiwitten (AGE’s), een hoge alcoholconsumptie, roken en stress invloed op arteriële vaatstijfheid. Wij bieden ook stoppen met roken begeleiding aan.

Sympathisch systeem 'gaspedaal'

Parasympathisch systeem 'acculader'

Onrust

Ben je ongerust over je fysieke en mentale gezondheid?

Slaapproblemen kun je zien als ‘uit je ritme zijn’. Een slechte nachtrust heeft gevolgen voor je welzijn, je gezondheid en voor je sociale interactie. Als je je zorgen maakt over slaap, als je slecht slaapt of wanneer je je niet meer kunt herinneren hoe uitgerust zijn voelt, ben je in Nederland helaas niet alleen. Volgens het CBS meldt 1 op de 5  Nederlanders slaapproblemen.

Het HeartMath ‘Uitgeslapen werkt beter’ programma is geschikt voor mensen die ervaren dat zij slecht slapen en hiervan problemen ondervinden. Belangrijk hierbij is dat men dit wil veranderen! Door gebruik te maken van hartcoherentie leer je invloed uit te oefenen op het ritme van je hart. Op deze manier ben je in staat gedurende de dag rust en balans in je lichaam aan te brengen waardoor je stressniveau aan het eind van de dag vermindert. 

Melomind richt zich op de alfagolven in je hersenen die een sleutelrol spelen in het natuurlijke proces van ontspanning. Alfagolven worden gegenereerd wanneer je geest ontspannen of in een staat van stilte of meditatie is. Gunstige effecten zijn onder meer verbeterde slaap, lagere stressniveaus en een betere focus. Je ontvangt real-time auditieve feedback die je informeert over jouw staat van ontspanning, je leert hoe je positieve neurale verbindingen te versterken en de fysiologische cyclus van stress te doorbreken. Melomind video

Samen maken we een keuze voor een passende (leefstijl-) interventie. Vanuit het intakegesprek wordt uiteindelijk het plan opgesteld dat leidend wordt voor het coachtraject.

Meer weten?

Bekijk mijn profiel op coachfinder, het grootste coachingsplatform van Nederland, waar ik als persoonlijkheidscoach te vinden ben.