Methodieken

Effectieve behandelingsmethoden voor diverse psychische klachten

Mijn methodieken

Belemmerende gedachten, gevoelens en gedrag?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een gedragstherapie die succesvol is gebleken bij de behandeling van angst, depressie, stress, verslaving, trauma etc. Zowel individueel als in groepen mogelijk. ACT richt zich primair op coping i.p.v. klachten. Cliënten krijgen toegang tot de e-Health app ACT-Guide en hiermee een schat aan oefeningen, animaties, games, video´s en illustraties in handen. De FIT-60 brengt de psychologische flexibiliteit van een persoon in kaart. Deze flexibiliteit bepaalt hoe iemand omgaat met vervelende gedachten, gevoelens en (lichamelijke) ervaringen. Klik hier voor de FIT-60. Print uit en neem mee.

De Burnout Assessment Tool (BAT) is een nieuwe zelfbeoordelingsvragenlijst om burn-out te meten. De BAT kan bij individuele werknemers gebruikt worden in het kader van burn-outdiagnostiek en groepsgewijs in organisaties om te screenen op het vóórkomen van burn-out klachten. De algemene versie van de BAT kan ingezet worden in het kader van een re-integratie-traject voor niet werkenden. Klik hier voor de Burnout Assessment Tool. Print uit en neem mee.

Lees hier mijn blog over  ‘burn-out omkeren’.

Uit evenwicht?

Is je gevoel niet in balans met je lichaam?

Biofeedback is een behandelproces waarin cliënten inzicht-in en controle-over disfunctionele psychofysiologische activiteiten verkrijgen om hun problematiek te verminderen. Psychofysiologische activiteit is de interactie tussen de mentale activiteit (denken, emoties en gedrag) en de fysieke reacties van het autonome zenuwstelsel (hartslag, ademhaling, huidgeleiding, handtemperatuur). Biofeedback kan verstoringen doorbreken, zoals bijv. hoge bloeddruk, hartkloppingen en overspannenheid. Daarnaast kan het ook preventief worden ingezet om tot betere prestaties te komen en welbevinden en vitaliteit te verbeteren.

Biofeedback is een niet-medicamenteuze en niet-invasieve interventie die ter ondersteuning van mentale klachten kan worden ingezet. Vooral bij mensen met een duidelijke fysiologische component in hun ziektebeeld. Een combinatie van gedragstherapie (ACT) en biofeedback (HRV of ADEM) is een bewezen effectieve methode om bijv. stress en angstgevoelens te reduceren.

HRV and Physiology Basics video

Gratis kennismakingsgesprek

Ik vind het erg belangrijk dat het gevoel goed is en dat je vertrouwen hebt in mij en het begeleidingstraject dat we samen aan gaan. Wil je makkelijk en snel een gratis kennismakingsgesprek inplannen? Vul dan je naam en e-mail in, ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Vrijblijvend aanvragen


Balans tussen stress & ontspanning

Sta je door stress mentaal in de overlevingsstand?

Het autonome zenuwstelsel (AZS) regelt automatisch bijna alle onbewuste functies en processen in je lichaam, zoals je ademhaling, je hartslag, je bloeddruk, de energieproductie, de spijsvertering en de stofwisseling. De activiteiten van het AZS zijn onderhevig aan de continue veranderingen in de omgeving, zoals de aanwezigheid van emotionele stress, angst en veranderingen in de slaap-alertheid cyclus.

Het ‘onbewuste’ scannen van de omgeving door het zenuwstelsel noemen we neuroceptie. Mensen zijn sociale wezens en daardoor spelen signalen van anderen een aanzienlijke rol bij deze neuroceptie. Als iemand schrikt of wegvlucht, staan we onmiddellijk zelf op scherp, zonder daarbij na te denken. Zo reageren we continue, onbewust, op signalen van andere mensen: gezichtsuitdrukking, oogopslag, stem, houding, gedrag….

Een ontregeld zenuwstelsel kan op de lange termijn leiden tot ernstige ziekteverschijnselen. Wanneer iemand last heeft van chronische of extreme stress, wordt de functie van het autonome zenuwstelsel verzwakt door de afname van de hartslagvariatie (HRV) en neemt het risico op cardiovasculaire aandoeningen toe.

Trauma and the nervous system a Polyvagal perspective video

Onze HRV stresstest (niet-invasief) kwantificeert de belasting van het lichaam door stress. Door middel van HRV zijn we in staat de fysieke en mentale conditie  te meten op een eenvoudig, snelle en betrouwbare manier. 

Het meten van de pulsaties van de bloedstroom in de kleine bloedvaatjes van de huid wordt gebruikt om de vaatkarakteristieken in kaart te brengen. De technologie die dit kan meten is de versnelde plethysmografie (APG)

De HRV is een aangetoonde stressindicator in vele gepubliceerde studies en de APG golfvorm is een aangetoonde indicator voor de cardiovasculaire gezondheid. Met de gegevens van HRV en de APG golfvorm kunnen zowel gezondheid als ook waargenomen klachten gespecificeerd en geëvalueerd worden. 

Door een zorgvuldige analyse van deze resultaten kan jouw persoonlijke gezondheidsstatus objectief worden bepaald. Naast ouderdom hebben versuikerde eiwitten (AGE’s), een hoge alcoholconsumptie, roken en stress invloed op arteriële vaatstijfheid. Wij bieden ook stoppen met roken begeleiding aan.

How stress effects your brain video – Madhumita Murgia

Sympathisch systeem 'gaspedaal'

Parasympathisch systeem 'acculader'

Onrust

Ben je ongerust over je fysieke en mentale gezondheid?

Slaapproblemen kun je zien als ‘uit je ritme zijn’. Het niet optimaal functioneren van je slaap-waakritme, kan veel effecten hebben. Een slechte nachtrust heeft gevolgen voor je welzijn, je gezondheid en voor je sociale interactie.

Als je je zorgen maakt over slaap, als je slecht slaapt of wanneer je je niet meer kunt herinneren hoe uitgerust zijn voelt, ben je in Nederland helaas niet alleen. In 2018 hadden bijna 3 miljoen Nederlanders slaapproblemen.

De Heartmath ‘Uitgeslapen werkt beter!’ – training helpt je om een gezonder slaappatroon te ontwikkelen.

De Nervus Vagus (10e hersenzenuw) is de verbinding tussen brein en darmen. Stimulatie van de Nervus Vagus bevordert je gezondheid. Dit kan op meerdere manieren. Stimulatie activeert je ontspanningsreactie, waardoor je hartslag wordt verlaagd en de bloeddruk daalt. 

Een voorbeeld is geluidstherapie. SSP staat voor het ‘Safe and Sound Protocol’ dat is ontwikkeld door Dr. Stephen Porges. Het is een vijfdaagse interventie bedoeld om het zenuwstelsel te kalmeren, auditieve prikkelgevoeligheid  en stress te reduceren en sociale betrokkenheid en veerkracht te stimuleren.  

What is the Safe and Sound Protocol? video

Samen maken we een keuze voor een passende (leefstijl-) interventie. Vanuit het intakegesprek wordt uiteindelijk het plan opgesteld dat leidend wordt voor het coachtraject.

Meer weten?

Bekijk mijn profiel op coachfinder, het grootste coachingsplatform van Nederland, waar ik als persoonlijkheidscoach te vinden ben.